Veeam Backup for Microsoft 365 od środka

Justyna Jamrozy
11. maja 2022
Reading time: 1 min
Veeam Backup for Microsoft 365 od środka
 

Jakiś czas temu pisałam o znaczeniu backupu oraz zaletach wykonywania regularnych kopii zapasowych. Posługiwałam się wówczas rozwiązaniem oferowanym przez markę Veeam, która nie zwalnia tempa i udostępnia coraz to bardziej zaawansowane usługi i produkty. Jedną z propozycji jest Veeam Backup for Microsoft 365, czyli…? O tym  dowiecie się z artykułu 🙂 

https://evoila.com/pl/veeam-backup-replication-dla-opornych/

Veeam Backup for Microsoft 365 – z czym to się je?

Tytułowe rozwiązanie jest kompleksowym narzędziem, które umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych organizacji Microsoft 365, w tym danych Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive for Business i Microsoft Teams, a także danych lokalnych organizacji Microsoft Exchange i Microsoft SharePoint.

 class=

Dlaczego warto tworzyć kopię zapasową usług Office 365?

Pewnie zastanawiasz, czy warto i czy konieczne jest tworzenie kopii zapasowych danych Office 365. Przecież właśnie dlatego m.in. zdecydowałeś się na korzystanie z usług Microsoft, który powinien zadbać o bezpieczeństwo, minimalizować ryzyka i problemy. Czy aby jednak na pewno tak jest? Nawet jeśli firma Microsoft udostępnia infrastrukturę, nie zastępuje to odpowiedzialności za tworzenie kopii zapasowych danych w ramach usługi Office 365. 

W usłudze Microsoft 365 to Twoje dane – Ty masz nad nimi kontrolę i to Ty odpowiadasz za ich ochronę.

Microsoft 365 udostępnia zaawansowane usługi, ale kompleksowa kopia zapasowa danych nie jest jedną z nich. W takiej właśnie sytuacji z pomocą przychodzi Veeam Backup for Microsoft 365, który eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi Office 365, dzięki czemu są one zawsze chronione i dostępne.

https://evoila.com/pl/blog/zapasowka-od-veeam-podczas-podrozy-po-aws-cz-1/

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych pakietu Office 365 w dowolnej lokalizacji – w siedzibie firmy lub w obiektowej pamięci masowej w chmurze, w tym w Amazon S3, Azure Blob, IBM Cloud lub u lokalnych dostawców zgodnych z S3.

Veeam Backup for Microsoft 365 – co nowego?

Wersja 6 rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft 365 wprowadza kilka ciekawych rozwiązań. Pozwala chronić dane przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania. Pomaga spełniać wymagania prawne i dotyczące zgodności z przepisami. Co jeszcze oferuje Veeam Backup Microsoft 365 v6?

  • Samoobsługowy portal przywracania systemu – Internetowy portal do samodzielnego przywracania danych. Umożliwia bezpieczny dostęp do danych kopii zapasowych programów Exchange, SharePoint i OneDrive for Business z dowolnej lokalizacji i przywracanie ich do systemu Microsoft 365. Ponadto samoobsługowy portal przywracania danych obsługuje zarządzanie rolami.
  • Kopia zapasowa z obsługą low-cost object storage, w tym Azure Archive, Amazon S3 Glacier i Glacier Deep Archive – Funkcja kopii zapasowej przeznaczona do długoterminowych scenariuszy retencji, umożliwiając backupowanie najnowszych kopii zapasowych z głównych repozytoriów obiektowych pamięci masowych do archiwów, takich jak Azure Archive, Amazon Glacier i Glacier Deep Archive. Dzięki elastycznym opcjom harmonogramu można wybrać opcję natychmiastowego kopiowania każdego nowego punktu przywracania lub skonfigurować kopię okresową, aby zoptymalizować ruch i zapotrzebowanie na pamięć masową.
  • Integracja z Veeam Service Provider Console (VSPC) – Integracja z VSPC za pośrednictwem interfejsów API REST umożliwia zarządzanie licencjami Veeam Backup for Microsoft 365 za pośrednictwem VSPC. Za pomocą VSPC można dodawać i aktualizować licencje Veeam Backup for Microsoft 365 oraz edytować i zatwierdzać miesięczne raporty użytkowania dla licencji dzierżawionych.
 class=

Przedstawione powyżej, to tylko wybrane nowe funkcje i ulepszenia. Veeam Backup Microsoft 365 v6 to także ulepszony mechanizm tworzenia kopii zapasowych i przywracania programu SharePoint, nowy instalator ISO, funkcja automatycznej aktualizacji, czy możliwość rejestrowania poszczególnych zadań.

https://evoila.com/pl/blog/zapasowka-od-veeam-na-autostradzie-aws-cz-2/

W wersji szóstej Veeam Backup Microsoft 365 zadbano także o poprawę wydajności. Zmniejszono rozmiar lokalnej pamięci podręcznej utrzymywanej przez Veeam dla repozytoriów obiektowej pamięci masowej oraz zminimalizowano obciążenie komponentów Veeam Backup for Microsoft 365. Ponadto, zwiększono szybkość komunikacji między serwerem kopii zapasowych, serwerami proxy i konsolą. Występuje 2 razy szybsza migracja danych z lokalnych repozytoriów do pamięci obiektowej dla witryn SharePoint z ponad 100 tys. elementów na pojedynczej liście.

Konfiguracja i przegląd interfejsu

Instalacja Veeam Backup for Microsoft 365 składa się z kilku prostych kroków, a sam interfejs użytkownika jest intuicyjny i przyjazny dla oka. Główna funkcją oprogramowania jest możliwość tworzenia kopii zapasowych danych, w oparciu o rozbudowane harmonogramy.

 class=
Tworzenie nowego zadania backupu oraz edycja kopii zadania backupu

Veeam Backup for Microsoft 365 daje również możliwość sprawnego zarządzania wykonywanym backupem oraz pozwala na tworzenie zaawansowanych raportów, zarządzanie logami. Niewątpliwie jednak, bardzo dogodną opcją dla użytkowników jest tzw. Restore Portal, czyli rozwiązanie internetowe umożliwiające samoobsługowe przywracanie danych z kopii zapasowej. Użytkownicy mogą przywracać dane Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint i Microsoft OneDrive for Business z kopii zapasowych utworzonych za pomocą rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365.

 class=
Self Service Restore Portal

Self Service Restore Portal umożliwia wykonywanie operacji przywracania bez korzystania z narzędzia Veeam Explorers, a także pozwala wyświetlać szczegóły dotyczące postępu i wyników sesji przywracania oraz historii sesji przywracania. Z poziomu aplikacji, w celu wykonania kopii zapasowej, użytkownik ma możliwość wyboru wybranych elementów bądź całej organizacji.

 class=
Backup wybranych elementów w organizacji

Podsumowanie

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia tworzenie kopii zapasowych w dowolnej lokalizacji, szybkie przywracanie danych oraz wykorzystanie zaawansowanych funkcji eDiscovery. Przypadkowe usunięcie, wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa, luki w polityce przechowywania – te i wiele innych czynników może doprowadzić do nieodwracalnej utraty ważnych danych. Wdrażając usługę Microsoft 365 warto znaleźć rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, które zapewni Ci zarówno pełny dostęp do danych Microsoft 365, jak i pełną kontrolę nad nimi, a także pozwoli uniknąć niepotrzebnego ryzyka związanego z utratą danych.

Spróbujcie sami, klikając w TEN link 

  Partner artykułu: Veeam backup: AWS solutions