Hybryda vs Multicloud: co jest bardziej?

Maciej Lelusz
6. lipca 2023
Reading time: 3 min
Hybryda vs Multicloud: co jest bardziej?
TRUDNOŚCI Z OKREŚLENIEM RÓŻNICY MIĘDZY CHMURĄ HYBRYDOWĄ A MULTICLOUDEM POLEGAJĄ NA TYM, ŻE CZĘSTO UŻYWA SIĘ TYCH DWÓCH TERMINÓW ZAMIENNIE. WARTO SIĘ NAD TYM ZASTANOWIĆ, PONIEWAŻ ZROZUMIENIE TEGO ASPEKTU MA ISTOTNY WPŁYW NA STRATEGIĘ. POMIMO PODOBIEŃSTW ISTNIEJE JEDNAK JEDNA WAŻNA RÓŻNICA!

W przypadku multicloudu organizacja korzysta z wielu usług chmury publicznej, zazwyczaj oferowanych przez różnych dostawców. Na przykład mogą przechowywać aplikację front-end w chmurze AWS, a serwery Exchange’a w chmurze Microsoft Azure. Ponieważ różni dostawcy chmury mają różne umiejętności, organizacje przyjmują strategię wielochmurową, aby dostarczać najlepsze usługi IT od najlepszych dostawców. Ponadto, korzystanie z wielu dostawców umożliwia wykorzystanie arbitrażu chmury, gdzie można wybierać dostawców na podstawie najlepszej ceny lub innego parametru w danym momencie.

CHMURA HYBRYDOWA RÓŻNI SIĘ OD MULTICLOUDU TYM, ŻE…

tworzy jedną całość poprzez połączenie infrastruktury chmury prywatnej, takiej jak własne centrum danych, z jedną lub więcej usługami chmury publicznej. Te elementy zazwyczaj współpracują w celu osiągnięcia jednego celu. Można to wyjaśnić przykładem, gdzie lokalne środowisko Kubernetes jest połączone z hostowanym środowiskiem K8s w chmurze publicznej.

GŁÓWNE RÓŻNICE MIĘDZY HYBRYDĄ A MULTICLOUDEM SĄ NASTĘPUJĄCE:

  • Infrastruktury hybrydowe zawsze zawierają chmurę prywatną i są zarządzane jako jedna całość.
  • Infrastruktury multicloudowe zawsze zawierają więcej niż jedną usługę chmury publicznej, które często pełnią różne funkcje. Środowiska wielochmurowe mogą zawierać chmurę prywatną, ale nie muszą, a nawet w bardziej zaawansowanych strukturach mogą mieć w sobie elementy chmury hybrydowej.

Pozostaje jeszcze pytanie, czy można nazwać hybrydę multicloudem, co często ma miejsce.

W ZASADZIE CHMURA HYBRYDOWA STAJE SIĘ MULTICLOUDEM, GDY JEST POŁĄCZONA Z WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ USŁUGĄ CHMURY PUBLICZNEJ, JEDNOCZEŚNIE WYKORZYSTUJĄC ZASOBY CHMURY PRYWATNEJ.

Chmura hybrydowa, będąc połączeniem chmury publicznej i prywatnej, zazwyczaj służy do zorkiestrowania jednego rozwiązania IT pomiędzy dwoma dostawcami. Na przykład, możemy używać VMware on AWS do uruchamiania maszyn wirtualnych z aplikacjami i Azure VMware Solutions do przechowywania kopii bazy danych. Mimo że jest podobna do chmury hybrydowej, multicloud odnosi się konkretnie do korzystania z więcej niż jednej usługi dostawcy chmury publicznej i nie musi zawierać składnika chmury prywatnej (choć może to obejmować). Taki sposób postępowania wynika z zasady, aby „nie trzymać wszystkich jaj w jednym koszyku”, uwzględniając wymagania geograficzne lub regulacyjne, konieczność utrzymania ciągłości działalności lub wykorzystanie specyficznych funkcji danego dostawcy.

PODSUMOWANIE

Określenie różnicy między hybrydą a multicloudem jest istotne, ponieważ zarządzanie środowiskiem hybrydowym jest zazwyczaj mniejszym wyzwaniem (i wymaga innych narzędzi) niż zarządzanie multicloudem. Dlatego decyzja dotycząca wyboru strategii wielochmurowej powinna być świadoma i oparta na danych, a nie na domysłach.

Aktualnie wyświetlana jest treść zastępcza z Youtube. Aby uzyskać dostęp do rzeczywistej treści, kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.

Więcej informacji

Artykuł powstał przy współpracy z dostawcą usługi VMware

 class=