Przyszłość i wyzwania IT cz. 2.

Krzysztof Flakiewicz
3. lipca 2024
Reading time: 13 min
Przyszłość i wyzwania IT cz. 2.

Przyszłość infrastruktury IT rysuje się jako dynamiczna i innowacyjna, odzwierciedlając zmieniający się krajobraz technologiczny. Oto kilka kluczowych trendów, które będą kształtować przyszłość branży infrastrukturalnej. To nie tylko wyzwania, ale również możliwości z jakie trzeba wziąć pod uwagę analizując przyszłe decyzje w firmie.

Adopcja Hybrydowych i Wielochmurowych Środowisk

Jednym z głównych trendów w infrastrukturze IT jest rosnąca popularność hybrydowych i wielochmurowych środowisk. Organizacje coraz częściej decydują się na wykorzystanie kombinacji infrastruktury lokalnej, prywatnej chmury oraz różnych usług publicznych chmur.

Wiele firm zdaje sobie sprawę, że Hybrydowe i wielochmurowe środowiska oferują szereg korzyści, w tym:

Elastyczność: Organizacje mogą dostosowywać swoją infrastrukturę do zmieniających się potrzeb biznesowych, skalując zasoby w zależności od obciążenia.

Aktualnie wyświetlana jest treść zastępcza z Youtube. Aby uzyskać dostęp do rzeczywistej treści, kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.

Więcej informacji

Skalowalność: Dzięki wykorzystaniu różnych rodzajów chmur, organizacje mogą łatwo zwiększać lub zmniejszać swoje zasoby w zależności od potrzeb.

Redundancja: Przyjęcie hybrydowego lub wielochmurowego podejścia pozwala organizacjom na zabezpieczenie się przed awariami poprzez rozproszenie danych i zasobów na różnych platformach.

Według danych Gartnera, niespełna dwa lata temu aż 70% organizacji nie było w stanie zaspokoić wszystkich kluczowych potrzeb biznesowych z powodu braku ekspertyzy w zarządzaniu chmurą. Firmy sukcesywnie nadrabiają zaległości i wydatki na infrastrukturę chmurową na całym świecie mają po raz pierwszy przekroczyć 1 bilion dolarów w 2024 roku. To oszałamiająca liczba! Nie tylko duże firmy zmierzają w tym kierunku; małe organizacje również aktywnie myślą o tej zmianie głównie ze względu na wspomniane korzyści jakie ze sobą niesie.”
Źródło: Top 8 Cloud Computing Trends To Look For in 2024 – DZone)

Aktualnie wyświetlana jest treść zastępcza z Youtube. Aby uzyskać dostęp do rzeczywistej treści, kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.

Więcej informacji
„Około 81% organizacji stwierdziło, że współpracuje z dwoma lub większą liczbą dostawców.”
(Źródło: Cloud Strategy | Gartner IT IOCS Conference 2020, Mumbai, IN)

Do 2025 roku 85% strategii infrastruktury będzie integrowało opcje lokalne, kolokację, chmurę i edge w porównaniu do 20% w 2020 roku.”
(Źródło: Gartner)

Jednym z popularnych rozwiązań chmurowych jest VPC. Tematyka Virtual Private Clouds (VPCs) jest czymś w co z pewnością głębiej chcieliby i powinni zagłębić się leaderzy IT.  
(Źródło: Cybersecurity, Cloud and AI: Top-of-mind themes heading into 2024 – Network and Security Virtualization – VMware)

Jest to prywatne środowisko sieciowe w ramach chmury publicznej, pozwalające użytkownikom na izolację ich zasobów od innych użytkowników w infrastrukturze tego samego dostawcy chmury. Zapewnia bezpieczną i konfigurowalną konfigurację sieci, która może być dostosowana do specyficznych wymagań dotyczących wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa.

Edge Computing

Kolejnym kluczowym trendem w infrastrukturze IT jest rozwój obliczeń edge computing. Odnosi się ono do przetwarzania danych oraz wykonywania operacji obliczeniowych blisko miejsca ich generacji, czyli tam, gdzie zachodzi interakcja między użytkownikiem a urządzeniem.

„Oczekuje się, że rynek edge computing wzrośnie z 60 miliardów USD w 2024 roku do 110,6 miliarda USD do 2029 roku, przy stopie wzrostu wynoszącej 13% w prognozowanym okresie.”

Edge computing stanowi kluczowy element przyszłej infrastruktury IT. Dostawcy usług chmurowych przesuwają się w stronę edge computing, aby głównie odpowiedzieć na rozwój technologii nowej generacji, takich jak 5G, urządzenia IoT oraz aplikacje wrażliwe na opóźnienia. Edge computing pozwala również na rozproszenie systemów, przybliżając dane i przetwarzanie do użytkowników. Takie podejście znacząco zmniejsza opóźnienia, obniża koszty przepustowości i poprawia wydajność połączeń.

(Źródło: Top 8 Cloud Computing Trends To Look For in 2024 – DZone)

Główne korzyści związane z Edge computing obejmują:

Redukcję Opóźnień: Przeniesienie obliczeń bliżej użytkownika pozwala na zmniejszenie opóźnień w przetwarzaniu danych, co jest szczególnie istotne w przypadku aplikacji wymagających szybkiej odpowiedzi.

Optymalizację Wydajności: Wykonywanie obliczeń pozwala zoptymalizować wykorzystanie zasobów sieciowych i serwerowych, poprawiając jednocześnie wydajność aplikacji.

Zwiększenie Prywatności i Bezpieczeństwa: Przetwarzanie danych w rozwiązaniu Edge computing pozwala na ograniczenie transferu danych przez sieć, co może przyczynić się do zwiększenia prywatności i bezpieczeństwa.

“Rynek Edge computing osiągnie wartość 250,6 miliarda dolarów do 2024 roku, rosnąc z tempem rocznym 12,5%.” (Źródło: MarketsandMarkets)

Aktualnie wyświetlana jest treść zastępcza z Youtube. Aby uzyskać dostęp do rzeczywistej treści, kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.

Więcej informacji

Serverless Computing

Oczekuje się, że rozwiązanie serverless odnotuje znaczący wzrost na poziomie 23,17% CAGR (Compound Annual Growth Rate) w latach 2023-2028. Ten nowy trend umożliwia tworzenie i uruchamianie aplikacji oraz usług oprogramowania bez konieczności zarządzania samą infrastrukturą. Pozwala użytkownikom pisać i wdrażać kod bez martwienia się o podstawową infrastrukturę. Przynosi to wiele korzyści dla deweloperów, w tym szybsze wprowadzenie na rynek, skalowalność oraz niższe koszty wdrażania nowych usług.

(Źródło: Top 8 Cloud Computing Trends To Look For in 2024 – DZone)

Green Computing

Oczekuje się, że adopcja tzw. green computing, znanego również jako zielone IT lub zrównoważone IT, znacznie wzrośnie w nadchodzących latach. Jest to spowodowane świadomością, że około 1,8% do 3,9% globalnych emisji gazów cieplarnianych pochodzi z globalnego sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Zielone przetwarzanie obejmuje praktyki proekologiczne na każdym etapie cyklu życia komputerów, układów scalonych i innych komponentów technologicznych, od projektowania i produkcji po użytkowanie i utylizację. Celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla i zużycia energii w całym spektrum, w tym u producentów, w centrach danych oraz u użytkowników końcowych. Ponadto, zielone przetwarzanie obejmuje wybór surowców pochodzących z zrównoważonych źródeł, redukcję odpadów elektronicznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

(Źródło: Top 8 Cloud Computing Trends To Look For in 2024 – DZone)

Nie ulega wątpliwości, że zrównoważony rozwój jest mocno obecny w agendzie, a sieci chmurowe są na czele tej zielonej transformacji. Przejście na modele Network as a Service (NaaS) uosabia podwójne korzyści: zrównoważoność i efektywność. Dzięki redukcji zależności od sprzętu oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, a także optymalizacji wspomaganej przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, organizacje czerpią korzyści operacyjne i środowiskowe. Do 2025 roku spodziewamy się sieci, które nie tylko będą działać lepiej, ale także przyczynią się do redukcji śladu węglowego, wytyczając ścieżkę łączącą postęp technologiczny z odpowiedzialnością ekologiczną.

Przejście na sieci chmurowe reprezentuje zatem nie tylko strategię IT, ale także ucieleśnienie społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyjęcie tych modeli to deklaracja zaangażowania firmy wobec przyszłych pokoleń, pokazująca, że dążenie do efektywności i poszukiwanie zrównoważonego rozwoju mogą iść w parze.
(Źródło: Networking Outlook 2024: Five Key Trends Transforming IT Infrastructure | B2Bdaily.com)

Outsourcing and Managed Services

Ciągle odczuwalny na rynku IT kryzys oraz trudności w znalezieniu wykwalifikowanego personelu pokazują, że outsourcing pracowników oraz usługi zarządzane stanowią istotny trend w zarządzaniu infrastrukturą dla organizacji, które dążą do optymalizacji swoich operacji i skupienia się na głównych działaniach biznesowych.

Outsourcing polega na delegowaniu określonych zadań lub funkcji do zewnętrznych dostawców usług, podczas gdy usługi zarządzane oznaczają aktywne zarządzanie infrastrukturą IT organizacji przez zewnętrznego dostawcę.

Głównymi korzyściami z outsourcingu i usług zarządzanych są niższe koszty poprzez wykorzystanie skali, wiedzy ekspertów oraz możliwość skupienia zasobów firmy na zwiększeniu konkurencyjności w swojej branży. Outsourcing i usługi zarządzane oferują organizacjom przede wszystkim elastyczność i wiedzę potrzebną do skutecznego zarządzania infrastrukturą, dostosowania się do szaleńczo zmieniających się warunków rynkowych i stymulowania wzrostu biznesu w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu.

“Globalny rynek usług zarządzanych ma wzrosnąć z 223,0 miliarda dolarów w 2020 roku do 329,1 miliarda dolarów do 2025 roku, przy średniorocznym tempie wzrostu 8,1%.” (Źródło: MarketsandMarkets)

“Wraz z przyspieszającą się transformacją cyfrową, organizacje zwracają się do dostawców usług zarządzanych, aby pomóc im poruszać się po złożonych krajobrazach technologicznych i napędzać innowacje.” (Źródło: IDC)

“Do 2025 roku 40% zespołów IT zostanie uzupełnionych przez zewnętrznych dostawców usług, co umożliwi organizacjom dostęp do specjalistycznych umiejętności i wiedzy.” (Źródło: Gartner)

“W obliczu rosnącej złożoności zagrożeń związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym organizacje zwracają się do usług zarządzanych w zakresie bezpieczeństwa, aby wzmocnić swoje obrony. Globalny rynek usług zarządzanych w zakresie bezpieczeństwa jest prognozowany na osiągnięcie 65,5 miliarda dolarów do 2025 roku.” (Źródło: Grand View Research)

“Outsourcing zarządzania infrastrukturą pozwala organizacjom przekierować zasoby i skoncentrować się na głównych działaniach biznesowych, napędzając innowacje i przewagę konkurencyjną.” (Źródło: Deloitte)

Według znanych statystyk kluczowa rola outsourcingu i usług zarządzanych w umożliwianiu organizacjom nawigowania przez transformację cyfrową, zwiększanie efektywności operacyjnej i osiąganie strategicznych celów w dzisiejszym dynamicznym krajobrazie biznesowym jest niewątpliwie tematem do rozważenia przez wiele organizacji.

Rosnąca rola Architektów Rozwiązań (Solutions Architects)

Technologia to tylko narzędzie, bez czynnika ludzkiego żadna zmiana się nie powiedzie.Ludźmi, którzy odgrywają kluczową rolę w napędzaniu innowacji, efektywności i sukcesu w projektach technologicznych, projektując skalowalne i ekonomiczne rozwiązania, które współgrają z celami biznesowymi są Architekci Rozwiązań (Solution Architects). Aby firma mogła zabezpieczyć swoje interesy wprowadzając nowe rozwiązania, potrzebuje człowieka, który się na tym po prostu zna. Architekci pomagają wybrać technologię, zaprojektować bezpieczne systemy oraz zoptymalizować koszty. Najczęściej nie jest to jedna osoba, a zespół ludzi związanych z całym cyklem życia projektu.

“Wykorzystując ekspertyzę Architektów Rozwiązań, organizacje mogą zoptymalizować swoje wykorzystanie chmury, co prowadzi do oszczędności kosztów sięgających nawet 30% poprzez dostosowanie rozmiaru instancji i optymalizację zasobów pamięci masowej.” (Źródło: CloudHealth by VMware)

“Dzięki strategicznej konsolidacji infrastruktury i inicjatywom wirtualizacji prowadzonym przez Architektów Rozwiązań, organizacje mogą osiągnąć oszczędności kosztów przekraczające 40% poprzez zmniejszenie wydatków na sprzęt i operacyjne.” (Źródło: Gartner)

“Architekci Rozwiązań mogą wdrożyć rozwiązania automatyzacji, które usprawniają procesy i redukują interwencję manualną, prowadząc do oszczędności kosztów sięgających nawet 50% poprzez eliminację powtarzalnych zadań i poprawę efektywności operacyjnej.” (Źródło: Forrester Research)

Wdrażanie Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego

Mówiąc o przyszłości nie można zapomnieć o sztucznej inteligencji. Kolejnym istotnym aspektem kształtującym przyszłość infrastruktury IT jest wdrażanie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Te technologie rewolucjonizują sposób, w jaki organizacje zarządzają i wykorzystują swoją infrastrukturę, oferując automatyzację, analizy przewidywane oraz inteligentne podejmowanie decyzji.

“Inteligencja sztuczna, podobnie jak każda technologia, nadal opiera się na ludzkiej inteligencji. Dlatego jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, potrzebujesz osób posiadających umiejętności do wykorzystania tej technologii oraz inne umiejętności istotne dla twojego biznesu.

To właśnie ci ludzie zrozumieją korzyści, jakie może przynieść AI w ich funkcjach, i ostatecznie odblokują je dla twojej organizacji… To ludzka inteligencja będzie wykorzystywać AI, aby wyróżnić twoją organizację, napędzić rzeczywiste przypadki użycia dzisiaj, i odkryć przełomowe zastosowania biznesowe jutra.” (Źródło: (1) New Messages! (pluralsight.com) CEO Aaron Skonnard)

Sztuczna inteligencja (AI) rewolucjonizuje krajobraz technologiczny praktycznie w każdej branży na całym świecie, a chmura będzie odgrywać kluczową rolę w udostępnianiu AI firmom na całym świecie. Modele AI, takie jak ChatGPT, są trenowane i zarządzane na ogromnych ilościach danych i wymagają znacznej mocy obliczeniowej. Większość organizacji potrzebuje więcej zasobów, aby zrobić to samodzielnie. Dlatego usługi AI w chmurze za pośrednictwem platform chmurowych umożliwią takim organizacjom wykorzystanie tej przełomowej technologii w nadchodzących latach.
(Źródło: Top 8 Cloud Computing Trends To Look For in 2024 – DZone)

“Do 2025 roku 90% infrastruktury będzie zdefiniowana programowo i napędzana przez sztuczną inteligencję, umożliwiając autonomiczną operację i analizy przewidywane.” (Źródło: IDC)
“McKinsey Global Institute szacuje, że AI i ML mogą przyczynić się do wzrostu globalnej gospodarki o nawet 15,7 biliona dolarów do 2030 roku poprzez zwiększoną produktywność i efektywność.” (Źródło: McKinsey Global Institute)
“Gartner przewiduje, że do 2025 roku ponad 40% zespołów infrastruktury i operacji będzie korzystało z automatyzacji wspomaganej przez AI w dużych przedsiębiorstwach, co przyniesie wyższą produktywność i niższe koszty operacyjne.” (Źródło: Gartner)

Aktualnie wyświetlana jest treść zastępcza z Youtube. Aby uzyskać dostęp do rzeczywistej treści, kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.

Więcej informacji

Podsumowanie

W bieżącym dynamicznym środowisku biznesowym, infrastruktura IT odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu organizacjom adaptacji do szybko zmieniających się trendów technologicznych i biznesowych. Jednakże, przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań, takich jak adopcja hybrydowych i wielochmurowych środowisk, rozwój Edge computing oraz korzystanie z usług zarządzanych, liderzy IT mają możliwość przekształcenia wyzwania w możliwości i tym samym napędzić innowacje.

Warto zauważyć, że kluczem do sukcesu jest elastyczność, proaktywne podejście oraz otwartość na ciągłe doskonalenie. Dlatego też zachęcamy liderów IT do śledzenia najnowszych trendów, pogłębionej współpracy i rozmów z partnerami biznesowymi.

Podsumowując, infrastruktura IT nie jest jedynie podstawową częścią organizacji, ale także kluczowym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność i zdolność do innowacji. Przez świadome podejmowanie decyzji i wykorzystanie nowoczesnych technologii, organizacje mogą osiągnąć sukces w dynamicznym świecie cyfrowym i wyznaczyć nowe standardy w swoich branżach.

Nie wspomniałem tu o quantum Computing i możliwościach jakie oferuje. Choć komputery kwantowe wciąż są w fazie rozwoju i nie są jeszcze powszechnie dostępne, ich potencjał do rewolucji w biznesie jest ogromny. Firmy, które będą mogły skutecznie wykorzystać te zaawansowane technologie, mogą liczyć na znaczącą przewagę konkurencyjną i innowacyjność na rynku. Jednak to temat na odrębny artykuł.