Przyszłość i wyzwania IT cz. 1.

Krzysztof Flakiewicz
13. czerwca 2024
Reading time: 7 min
Przyszłość i wyzwania IT cz. 1.

Nie ulega wątpliwości, że infrastruktura IT odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu organizacji, szczególnie w dzisiejszej erze cyfrowej, charakteryzującej się nieustająco szybkim tempem rozwoju. W tym dynamicznym środowisku liderzy IT stają przed niezwykłymi wyzwaniami, od zmian technologicznych przez odpowiednio szybkie i trafne reakcje na zawirowania w branży, np. niedawne przejęcie VMware przez Broadcom i rewolucja w licencjonowaniu ich produktów. Wymaga to strategicznego podejścia i innowacyjnych rozwiązań. Niniejszym artykuł skupia się na analizie głównych trudności, z jakimi muszą zmierzyć się liderzy oraz rysujących się przyszłych trendów, które ukształtują branżę IT na kolejne kilka lat. Od migracji z systemów dziedzicznych po rosnące zagrożenia cybernetyczne, kończąc na środowiskach hybrydowych i wielochmurowych oraz rozwoju edge computing.

Nadchodzące kilka następnych lat będzie ekscytującym, wymagającym i pełnym wyzwań dla firm okresem, zwłaszcza w branży chmury obliczeniowej. Jesteśmy świadkami olśniewającego zestawu dostępnych innowacji, które zrewolucjonizują sposób, w jaki współdziałamy i wykorzystujemy potęgę naszych cyfrowych zasobów. Przejdźmy zatem do kluczowych wyzwań, technologii i rozwiązań, które w tej chwili kształtują przyszłość IT.

Aktualnie wyświetlana jest treść zastępcza z Youtube. Aby uzyskać dostęp do rzeczywistej treści, kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.

Więcej informacji

Wyzwania

Modernizacja Istniejących Systemów

Jednym z głównych wyzwań, przed którymi niezmiennie stają liderzy IT, jest konieczność modernizacji isteniejących systemów (legacy systems). Jest to problem, który od zawsze trapił branżę IT. Przecież w końcu trzeba będzie dostosować infrastrukturę do nowej rzeczywistości technologicznej. Nie jest to proste i ciągnie za sobą wiele komplikacji. Od ludzi przeciwnych zmianie w organizacji, po koszty lub brak możliwości znalezienia wykwalifikowanego personelu lub przestoju w dostarczaniu usług powodują odwlekanie decyzji o zmianie. Migracja z istniejących, często przestarzałych systemów, na nowoczesną infrastrukturę stanowi nie tylko technologiczne, ale także właśnie organizacyjne i finansowe wyzwanie. Kompatybilność, koszty oraz złożoność procesu stanowią kluczowe kwestie wymagające uwagi i analizy, co w długiej mierze się firmom bardzo opłaca – wzrost wydajności operacyjnej, polepszone bezpieczeństwo, a co za tym idzie rozwój.

W 2024 roku, 60% wydatków na infrastrukturę IT zostanie przeznaczonych na aktualizację istniejących systemów zamiast na nowe projekty.

Źródło: IDC

Modernizacja istniejących systemów to złożony proces, który wymaga starannego planowania i wdrożenia. Jednakże, jest to niezbędny krok w kontekście zachowania konkurencyjności i elastyczności organizacji w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Badanie przeprowadzone przez McKinsey & Company wykazało, że organizacje, które zmodernizowały swoje istniejące systemy, odnotowały średnio 20-30% wzrost wydajności operacyjnej.

Źródło: McKinsey & Company

Zagrożenia Cyberbezpieczeństwa

Kolejnym poważnym wyzwaniem jest wzrost zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem. W dzisiejszym dynamicznym środowisku online, organizacje muszą bronić się przed coraz bardziej zaawansowanymi atakami cybernetycznymi. O konsekwencjach do jakich mogą prowadzić nie trzeba wiele mówić. Utraty danych, naruszenia prywatności klientów czy straty finansowe są tym, na co firmy obecnie nie mogą sobie pozwolić.

Aktualnie wyświetlana jest treść zastępcza z Youtube. Aby uzyskać dostęp do rzeczywistej treści, kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.

Więcej informacji

W 2024 roku przestępcy będą mogli tworzyć cyber-zagrożenia przy minimalnym wysiłku. Ludzie będą mogli używać chatbotów do stworzenia wirusów lub listów phishingowych, podczas gdy Generative Adversarial Networks (GAN) mogą być używane do tworzenia niezwykle potężnego złośliwego oprogramowania. Motto 2023 roku brzmiało „AI or Die” („AI albo śmierć”), a motto na 2024 rok powinno brzmieć „Cybersecurity or Die” („Cyberbezpieczeństwo albo śmierć”).

Tech in 2024: The top 10 tech trends to watch closely this year (pluralsight.com)

McAfee uważa, że ​​koszt cyberprzestępczości na całym świecie wynosi około 1 biliona dolarów rocznie, co stanowi około 1% naszego całkowitego PKB. Najdroższym elementem jest utrata informacji. A 60% decydentów wyższego szczebla nadal nie traktuje cyberbezpieczeństwa poważnie.

18 mrożących krew w żyłach statystyk i faktów dotyczących hakowania w 2024 r (findstack.pl)

Jak podaje Business Insider, według Cisco Cybersecurity Readiness Index 2024 zaledwie 2% polskich firm jest na tyle dojrzałych, że mogę stawić czoła współczesnym zagrożeniom cybernetycznym. Co wskazuje, na negatywny trend, bowiem w poprzednim roku takich firm było 7%.

Gigant ostrzega: polskie firmy coraz słabsze wobec hakerów (businessinsider.com.pl)

Przykładów z naszego rejonu jest wiele, choćby atak na Alab i wyciek danych kilkudziesięciu tysięcy pacjentów, a także wielokrotne ataki na instytucje rządowe. W obecnej sytuacji geopolitycznej zagrożenie atakami hackerskimi znacznie wzrosło. 

Cybersecurity Ventures przewiduje, że koszty globalnej cyberprzestępczości wzrosną o 15 procent rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat, osiągając rocznie 10,5 biliona dolarów USD do 2025 roku, w porównaniu z 3 bilionami dolarów USD w 2015 roku. Oznacza to największy transfer bogactwa gospodarczego w historii, zagraża zachętom do innowacji i inwestycji, jest wykładniczo większy niż szkody wyrządzone przez katastrofy naturalne w ciągu roku, i będzie bardziej dochodowy niż globalny handel wszystkimi głównymi nielegalnymi narkotykami połączony!
Cybercrime To Cost The World $10.5 Trillion Annually By 2025 (cybersecurityventures.com)

W tym roku, ransomware po raz pierwszy pochłonął swoją pierwszą ludzką ofiarę. Niemieckie władze zgłosiły, że atak ransomware spowodował awarię systemów informatycznych w dużym szpitalu w Düsseldorfie, a kobieta potrzebująca pilnej hospitalizacji zmarła po tym, jak musiała zostać przetransportowana do innego miasta w celu leczenia.

German hospital hacked, patient taken to another city dies | AP News

Zabezpieczenie infrastruktury przed cyber-zagrożeniami wymaga ciągłego monitorowania, aktualizacji systemów zabezpieczeń oraz świadomości pracowników. Liderzy IT muszą podejmować proaktywne, często kosztowne działania w celu minimalizacji ryzyka i ochrony zasobów organizacji przed atakami cybernetycznymi. Najbardziej narażone branże to przemysł, finanse oraz handel detaliczny, opieka zdrowotna i e-commerce.
Cyberbezpieczeństwo w 2024: Trendy, zagrożenia i rekomendacje – Simplicity (simplicity-poland.pl)

Prognozuje się, że liczba incydentów związanych z ransomware’em wzrośnie o 15% rocznie, osiągając 2025 roku ponad 65 000 rocznie.

(Źródło: Cybersecurity Ventures)

Badanie przeprowadzone przez Ponemon Institute wykazało, że średni koszt naruszenia danych wynosi obecnie 3,86 miliona dolarów, a trend ten wzrasta o 8% rocznie.

(Źródło: Ponemon Institute)

Według Accenture, 68% firm uważa, że rosnące zagrożenia cybernetyczne stanowią największe wyzwanie dla ich bezpieczeństwa.”

(Źródło: Accenture)

Aktualnie wyświetlana jest treść zastępcza z Youtube. Aby uzyskać dostęp do rzeczywistej treści, kliknij poniższy przycisk. Pamiętaj, że spowoduje to udostępnienie danych zewnętrznym operatorom.

Więcej informacji

Skalowalność i Wydajność infrastruktury

W miarę jak organizacje rozwijają się i zmieniają, infrastruktura musi być w stanie elastycznie się rozwijać, aby sprostać rosnącym wymaganiom. Niezależnie od tego, czy chodzi o obsługę większej liczby użytkowników, zwiększenie przepustowości sieci czy poprawę wydajności systemów, skalowalność i wydajność są kluczowe dla sukcesu organizacji.

Według badań Forrester Research, organizacje, które zainwestowały w nowoczesne rozwiązania skalowalności, odnotowały wzrost wydajności o 30-40%.

(Źródło: Forrester Research)

Aby sprostać tym wyzwaniom, liderzy IT muszą stale monitorować wykorzystanie zasobów infrastrukturalnych, identyfikować obszary wymagające optymalizacji i inwestować w nowoczesne technologie umożliwiające skalowanie i poprawę wydajności. Dążenie do doskonałości w zakresie skalowalności i wydajności może przynieść organizacji przewagę konkurencyjną i umożliwić osiągnięcie strategicznych celów biznesowych.

Te wyzwania nie są niczym nowym i cały proces transformacji trwa od lat. Jedna trzecia firm w Polsce planuje zwiększyć wydatki na realizację transformacji cyfrowej w ciągu najbliższego roku, a 18% organizacji chce zatrudnić nowe osoby wspierające ten obszar rozwoju.
Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu. Edycja 2024 – KPMG Poland

Polski rząd wspiera transformację cyfrową poprzez różnorodne inicjatywy oraz programy finansowania. Na przykład, Program Operacyjny “Polska Cyfrowa” ma na celu wzmocnienie infrastruktury cyfrowej, promowanie umiejętności cyfrowych oraz wspieranie usług e-administracji.

W następnej części przybliżę trendy, zarówno w adopcji środowisk chmurowych, Edge computingu, Serverless i outsouringu usług. Stay tuned!