VMware Aria: co, gdzie i dlaczego?

Rafał Lechoniewicz
19. października 2023
Reading time: 1 min
VMware Aria: co, gdzie i dlaczego?

Podczas VMware Explorer 2022, przedstawiono nam VMware Aria. Wielu zastanawiało się, co to jest?! Czy to nowy produkt, rozwiązanie czy kolejny marketingowy chwyt? W tym artykule chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości i przedstawić całą prawdę na temat VMware Aria.

W przypadku multicloudu organizacja korzysta z wielu usług chmury publicznej, zazwyczaj oferowanych przez różnych dostawców. Na przykład mogą przechowywać aplikację front-end w chmurze AWS, a serwery Exchange’a w chmurze Microsoft Azure. Ponieważ różni dostawcy chmury mają różne umiejętności, organizacje przyjmują strategię wielochmurową, aby dostarczać najlepsze usługi IT od najlepszych dostawców. Ponadto, korzystanie z wielu dostawców umożliwia wykorzystanie arbitrażu chmury, gdzie można wybierać dostawców na podstawie najlepszej ceny lub innego parametru w danym momencie.

https://evoila.com/pl/vmware-vrealize-operations-aria-operations-jak-monitorowac/

Według producenta, VMware Aria można opisać jako “inteligentne rozwiązanie do zarządzania wieloma chmurami, które umożliwia elastyczne wdrażanie i obsługę aplikacji, infrastruktury oraz usług platformy we wszystkich prywatnych, hybrydowych oraz publicznych chmurach z jednej platformy z jednolitym modelem danych”. Spróbujmy odszyfrować ten marketingowy żargon.

 class=

Przede wszystkim, jak VMware Aria może nam pomóc? Czy jest w stanie uprościć nasze codzienne zadania związane z wieloma chmurami?

Przyjrzymy się zarządzaniu chmurą z kilku różnych perspektyw i zadajmy sobie pytania:

  • Wdrożenie: Jak klienci decydują, które aplikacje mają być wdrażane do której chmury?
  • Bezpieczeństwo: Czy zasady są konsekwentnie stosowane w klastrach i chmurach?
  • Wydajność: Jak firmy podejmują decyzje dotyczące poprawy wydajności i optymalizacji kosztów?
  • Koszt: Jak uzyskać globalny widok kosztów, bezpieczeństwa i wydajności platform i chmur?

Jeśli zarządzasz kilkoma publicznymi chmurami, odpowiedź na te pytania to skomplikowane zadanie. Tu właśnie VMware Aria wyróżnia się i ułatwia życie administratorowi.

Co to jest VMware Aria?

Zdecydowanie nie jest to nowy produkt. Zamiast tego, zostało zbudowane na sprawdzonym i prawdziwym fundamencie VMware vRealize Cloud Management. Platforma składa się głównie z trzech komponentów:

  • VMware Aria Cost, która wykorzystuje moc CloudHealth
  • VMware Aria Operations, wcześniej znane jako VMware vRealize Operations
  • VMware Aria Automation, wcześniej znane jako VMware vRealize Automation
 class=

VMware Aria Cost, zasilana przez CloudHealth, pozwala nam skutecznie zarządzać i optymalizować koszty, kontrole zasobów oraz wydajność zarówno publicznych, jak i prywatnych chmur, a także fizycznych i wirtualnych infrastruktur.

CloudHealth dostarcza organizacjom metodologię zarządzania zasobami chmury opartą na politykach. Platforma jest wyposażona w funkcje zarządzania kosztami, optymalizacji zasobów i wykonania zautomatyzowanego zarządzania. Pomaga przedsiębiorstwom w kontrolowaniu swoich wydatków na chmurę, zwiększaniu widoczności oraz kontrole w środowiskach chmurowych i poprawia efektywność operacyjną.

VMware Aria Operations, również znane jako vROps, jest kluczową częścią pakietu VMware vRealize. Jest to narzędzie do zarządzania operacjami, które oferuje inteligentne operacje od aplikacji do infrastruktury we wszystkich fizycznych, wirtualnych i chmurowych środowiskach. Aria Operations zapewnia pełną widoczność stosu od infrastruktury do aplikacji w czasie rzeczywistym i analitykę predykcyjną, umożliwiającą proaktywne identyfikowanie i usuwanie problemów z wydajnością, pojemnością i konfiguracją. Umożliwia również skuteczne zarządzanie pojemnością i kosztami, aby optymalizować wydajność i zgodność zarówno w środowiskach lokalnych, jak i chmurowych.

VMware Aria Automation, znane wcześniej jako vRealize Automation, jest komponentem pakietu VMware vRealize i służy do automatyzacji dostarczania i bieżącego zarządzania spersonalizowanymi usługami IT. To narzędzie oferuje bezpieczny, oparty na zasadach wielozadaniowych portal samoobsługowy, gdzie użytkownicy mogą żądać i zarządzać aplikacjami i infrastrukturą.

 class=

W sercu VMware Aria znajduje się Aria Hub, zapewniający skonsolidowany widok i mechanizmy kontroli środowisk wielu chmur. Wykorzystuje on VMware Aria Graph, aby zaoferować jednolitą definicję aplikacji, zasobów, ról i kont.

VMware Aria Graph to graficzna baza danych, zaprojektowana do zarządzania zasobami i ich relacjami w wielu chmurach. Technologia jest wysoce skalowalna i elastyczna w obsłudze skomplikowanych relacji wiele-do-wielu do mapowania zależności. Posiada funkcję zbierania wszytkich zdarzeń oraz mapowania wszytkich zmian, rejestrując je z bardzo dużą dokaldnością.

Federacyjna architektura Aria Graph pozwala na agregację danych z różnych źródeł. Zbiera dane, kataloguje usługi od każdego dostawcy i tworzy jednolity model chmury. Dodatkowo oferuje jednolite API GraphQL, upraszczając konsumpcję danych dla programistów i zespołów IT, umożliwiając szybki i efektywny dostęp do danych.

VMware Aria Graph

Nowa Era Zarządzania Chmurą z Innowacyjnymi Rozwiązaniami

Wzrost popularności wielu chmur publicznych stwarza wyzwania w zarządzaniu. Aby sprostać tym wyzwaniom, VMware wprowadził nowe rozwiązania do VMware Aria. To innowacyjne rozwiązania dostarczają obszerny zestaw funkcji dla wielowątkowej kontroli chmur, migracji między chmurami oraz tzw. business insights.

Ta nowa premiera obejmuje trzy unikalne usługi zarządzania end-to-end oparte na VMware Aria Hub i VMware Aria Graph:

  • VMware Aria Guardrails,
  • VMware Aria Migration,
  • VMware Aria Business Insights.
VMware Aria Hub

VMware Aria Guardrails, które stosują podejście “everything-as-code”, umożliwiają automatyzację egzekwowania chmurowych szablonów. Ta funkcja obejmuje różne kluczowe parametry, takie jak sieć, bezpieczeństwo, koszty, wydajność i konfigurację. W rezultacie, firmy mogą skuteczniej i bezpieczniej skalować swoje środowiska.

VMware Aria Migration to kolejna część nowego odsłony, która przyspiesza i upraszcza proces migracji do wielu chmur. Upraszcza cały proces, od oceny i planowania do wykonania, co znacznie redukuje czas i wysiłek potrzebny na migrację do chmury. W połączeniu z VMware HCX, oferuje głębsze zrozumienie środowiska, topologii aplikacji i kosztów związanych, co znacznie ułatwia proces migracji.

Trzecia nowa usługa, VMware Aria Business Insights, wykorzystuje analitykę opartą na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym do dostarczania praktycznych wskazówek biznesowych. Przez skorelowanie informacji z pełnego stosu zdarzeń, przekształca surowe dane w znaczące, istotne dla biznesu “wglądy”, czyli insighty.

Co wyróżnia pakiet VMware Aria, to zdolność do dostarczania kompleksowych rozwiązań do zarządzania wieloma chmurami. Od zintegrowanego podejścia VMware Aria Guardrails, oferującego ulepszoną kontrolę chmur, przez uproszczony proces migracji chmur VMware Aria Migration, po wglądy oparte na sztucznej inteligencji VMware Aria Business Insights.

VMware Aria adresuje każdy aspekt zarządzania wieloma chmurami.

Podsumowanie

VMware Aria to innowacyjne rozwiązanie do zarządzania wieloma chmurami, które umożliwia skuteczne wdrażanie i obsługę aplikacji, infrastruktury i usług platformy na różnych chmurach. Wprowadza nową erę zarządzania chmurą, dostarczając zintegrowane narzędzia do optymalizacji kosztów, poprawy wydajności, bezpiecznej migracji między chmurami i dostarczania istotnych biznesowo informacji. Aria składa się z kilku modułów, w tym Aria Cost, Aria Operations i Aria Automation, które są zintegrowane za pomocą Aria Hub i Aria Graph. Nowe usługi, takie jak Aria Guardrails, Aria Migration i Aria Business Insights, dodatkowo zwiększają możliwości i funkcjonalność platformy.

Artykuł powstał przy współpracy z dostawcą usługi VMware

 class=