Veeam – Backup & Replication dla opornych

Justyna Jamrozy
30. września 2021
Reading time: 1 min
Veeam – Backup & Replication dla opornych

Niezależnie od tego, czy posiadamy środowisko informatyczne na lokalnym serwerze, czy korzystamy z usług zewnętrznych operatów, mogą zdarzyć się różnego rodzaju awarie. Żeby uniknąć przykrych niespodzianek, warto robić kopie zapasowe. Dobrze zaplanowany backup może uchronić nas przed skutkami utraty ważnych danych. I tu pojawia się szereg pytań. Jak często robić kopie zapasowe? Jakiego oprogramowania używać? Gdzie przechowywać kopie zapasowe? Odpowiem na to posługując się przykładem z wdrożenia Veeam Backup Replication.

Veeam Backup & Replication – prosta w obsłudze ochrona danych

 class=

Jednym z rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych (i nie tylko) jest produkt Veeam Backup & Replication. Jest to kompleksowe rozwiązanie do ochrony danych i odzyskiwania danych po awarii. Veeam Backup & Replication umożliwia tworzenie kopii zapasowych na poziomie obrazów maszyn wirtualnych, fizycznych i chmurowych oraz przywracanie ich z tych kopii. Technologia zastosowana w produkcie optymalizuje transfer danych i zużycie zasobów, co pozwala zminimalizować koszty przechowywania danych i skraca czas odzyskiwania w przypadku awarii.

https://evoila.com/pl/4/blog/veeam-wydaje-backup-replication-4-1/

A teraz do rzeczy. Jak w praktyce wygląda to rozwiązanie i czy warto rozważyć wdrożenie produktu firmy Veeam do swojej organizacji? Odpowiedź na to i kilka innych pytań postaram się znaleźć na podstawie pewnego use case’a.

Veeam backup – use case

Jeden z naszych Klientów posiada środowisko u dostawcy chmury opartej o rozwiązania VMware. Posiada również lokalny serwer, na którym zdecydował się wykonywać kopię zapasową maszyn wirtualnych, znajdujących się u dostawcy infrastruktury chmurowej. Wybór padł na produkt Veeam Backup & Replication. Rozwiązanie jest niezależne sprzętowo i udało się łatwo zintegrować ze środowiskiem Klienta.

Cechą szczególną systemu kopii zapasowych Veeam jest dostępność dla różnego rodzaju środowisk – wirtualnych, fizycznych czy chmurowych z poziomu jednej konsoli zarządzania.

Łączy on funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania, a także replikacji. Co więcej, instalacja produktu, wykonywanie i planowanie backupu są w przypadku Veeam naprawdę proste. Nie wymagają specjalistycznej wiedzy, całość jest dość intuicyjna i przejrzysta. Jako przykładem posłużę się jedną z maszyn wirtualnych Klienta, z systemem operacyjnym Windows Server 2019. Wykonanie kopii zapasowej wspomnianej maszyny wirtualnej, znajdującej się u dostawcy chmury, sprowadza się tak naprawdę do kilku kroków. Zatem jeśli Twoja infrastruktura nie posiada odpowiedniego systemu kopii zapasowych, albo żona grozi Ci, że wyrzuci laptopa przez okno, bo znowu grasz i nic innego cały dzień nie robisz (a pies sam się nie wyprowadzi), koniecznie zerknij na tworzenie backupu za pomocą Veeam

W zależności od tego, gdzie i jaką maszynę wirtualną posiadasz, aby utworzyć kopię zapasową, należy skonfigurować zadanie tworzenia kopii zapasowej. Zadanie tworzenia kopii zapasowej określa sposób, miejsce i czas tworzenia backupu danych maszyny wirtualnej. Jedno zadanie może być używane do przetwarzania jednej lub wielu maszyn wirtualnych. Zadania można uruchamiać ręcznie lub zaplanować ich automatyczne uruchamianie o określonej godzinie. W przypadku maszyny wirtualnej, znajdującej się w środowisku dostawcy chmury, proces ten można wykonać w kilku krokach:

  1. W kreatorze Veeam przejdź do zakładki „Home” i wybierz opcję „Windows computer”.

Veeam konfiguracja  

2. W następnym kroku określ ustawienia ochrony dla zadania tworzenia kopii zapasowej oraz tryb pracy. (Należy wybrać typ chronionych komputerów, których dane mają zostać skopiowane za pomocą agentów Veeam). Wybrany typ określa, jakie tryby będą dostępne dla skonfigurowanego zadania oraz jakie ustawienia będą dostępne w kolejnych krokach kreatora.

konfiguracja Veeam

3. Określ nazwę i opis zadania tworzenia kopii zapasowej. 

konfiguracja Veeam

4. Wybierz komputery do utworzenia kopii zapasowej. Jeśli są to maszyny, które nie znajdują się jeszcze w spisie, należy wybrać opcję „Add” > „Individual computer” oraz wprowadzić pełną nazwę DNS lub adres IP komputera, który ma zostać dodany do zadania. Kolejno należy dodać poświadczenia (Nazwa domenowaNazwa użytkownika, hasło).

konfiguracja Veeam

konfiguracja Veeam

6. Określ ustawienia docelowego repozytorium kopii zapasowych. (Jeśli nie przeprowadzałeś wcześniej żadnych konfiguracji, tzn. nie stworzyłeś miejsca, gdzie ma być wykonywany backup, kopia zapasowa będzie zapisywana w domyślnej lokalizacji). W tym kroku możesz również modyfikować politykę przechowywania danych oraz przejść do ustawień zaawansowanych. Znajdziesz tam mi.in. ustawienia przechowywania, powiadamiania, integracji czy ustawienia skryptów.

konfiguracja Veeam

7. Określ ustawienia przetwarzania.

konfiguracja Veeam

8. Określ harmonogram tworzenia kopii zapasowych.

konfiguracja Veeam

9. Zadanie tworzenia backupu jest niemalże gotowe. W ostatnim kroku wybierz przycisk „Apply”. Wyświetli się okno podsumowujące wszystkie ustawienia. Na tym etapie masz również możliwość zaznaczenia opcji uruchomienia zadania backupu po naciśnięciu przycisku „Finish”.

konfiguracja Veeam

Po utworzeniu zadania kopii zapasowej, następuję połączenie z „backupowaną” maszyną wirtualną i zaczyna się wykonywanie kopii zapasowej. Progres prac i związane z nim parametry można obserwować w kreatorze Veeam. Czas wykonywania kopii zapasowej będzie oczywiście uzależniony od wielkości maszyny wirtualnej, stabilności i prędkości łącza internetowego.

konfiguracja Veeam

Poza możliwością wykonania kopii zapasowej swoich zasobów, Klient będący posiadaczem licencji Enterprise Plus otrzymał wachlarz możliwości związanych z planowaniem, układaniem harmonogramu backupu, analizą, raportowaniem czy monitorowaniem. Porównanie wybranych funkcji poszczególnych wersji produktu Veeam Backup & Replication prezentuje poniższa tabela:

Porównanie wersji Veeam

Komponenty infrastruktury kopii zapasowych

Teraz trochę technicznych definicji. Infrastruktura kopii zapasowych Veeam składa się z zestawu komponentów. Część z nich można wdrożyć za pomocą pliku instalacyjnego, a pozostałe przy użyciu konsoli Veeam Backup & Replication.

Kluczowym elementem jest oczywiście serwer backupu. Jest to fizyczna lub wirtualna maszyna z systemem Windows, na której zainstalowany jest Veeam Backup & Replication. Jest to podstawowy komponent infrastruktury kopii zapasowych, który pełni rolę „centrum konfiguracji i kontroli”. Serwer kopii zapasowych wykonuje wszystkie rodzaje czynności administracyjnych:

  • Koordynuje zadania tworzenia kopii zapasowych, replikacji, weryfikacji odzyskiwania i przywracania;
  • Kontroluje planowanie zadań i alokację zasobów;
  • Służy do konfigurowania i zarządzania komponentami infrastruktury kopii zapasowych oraz do określania globalnych ustawień infrastruktury kopii zapasowych.

Oprócz swoich podstawowych funkcji nowo wdrożony serwer kopii zapasowych pełni również rolę domyślnego repozytorium kopii zapasowych, przechowując kopie zapasowe lokalnie.

Poniższa tabela przedstawia elementy komponentu Backup Server w podziale na rozwiązania Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere:

tabela Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere

 

Veeam Backup & Replication – architektura

Wszystkie komponenty infrastruktury kopii zapasowych biorące udział w realizacji zadania tworzą potok danych. Host źródłowy i repozytorium kopii zapasowych tworzą dwa punkty końcowe dla przepływu danych. Veeam Backup & Replication przetwarza dane maszyny wirtualnej w wielu cyklach, przesuwając je blok po bloku przez potok danych.

Veeam Backup & Replication zbiera dane maszyn wirtualnych, przekształca je i transportuje do miejsca docelowego za pomocą Veeam Data Movers. Veeam Backup & Replication wykorzystuje architekturę dwuserwisową – jeden Veeam Data Mover kontroluje interakcję z hostem źródłowym, a drugi z repozytorium kopii zapasowych. Urządzenia Veeam Data Movers komunikują się ze sobą i utrzymują stabilne połączenie. Poniżej przedstawiono przykładowe architektury On-site i Off-site dla rozwiązań VMware i Hyper-V.

Przykład architektury On-Site Backup dla VMware:

Przykład architektury On-Site Backup dla VMware

Przykład architektury Off-Site Backup dla VMware:

Przykład architektury Off-Site Backup dla VMware

Przykład architektury On-Site Backup dla Hyper-V:

Przykład architektury On-Site Backup dla VMware

Przykład architektury Off-Site Backup dla Hyper-V:

Przykład architektury Off-Site Backup dla Hyper-V

Podsumowanie

Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że Veeam Backup & Replication pozwala uporządkować firmowe kopie zapasowe oraz przyspiesza przywracanie maszyn wirtualnych i folderów współdzielonych. Daje możliwość tworzenia kopii zapasowych zarówno wybranych elementów systemu, jak i całych maszyn wirtualnych. Z perspektywy użytkownika oprogramowanie to jest proste w konfiguracji. Umożliwia nie tylko ochronę danych, ale także ich replikację i odzyskiwanie na wiele sposobów.

  Partner artykułu: Veeam: Backup & Replication:

Darmowe testy? KLIK!