Sterowanie pogodą, czyli jak zarządzać chmurami? Odcinek 2.

Justyna Jamrozy
26. maja 2021
Reading time: 7 min
Sterowanie pogodą, czyli jak zarządzać chmurami? Odcinek 2.

Zarządzanie chmurą za pomocą rozwiązań VMware.

Kontynuujemy przegląd możliwości oferowanych przez platformy do cloud managementu (CMP).

Po zestawieniu kilku najważniejszych rozwiązań, dostępnych na rynku, wgryzamy się głębiej w temat. W drugiej części przeglądu wzięliśmy na warsztat rozwiązania oferowane przez VMware. Spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań, w tym na to, jakie korzyści i wyzwania wiążą się z zarządzaniem wieloma chmurami?  

https://evoila.com/pl/jak-zarzadzac-chmurami/

Obecnie większość organizacji korzysta z więcej niż jednego dostawcy usług chmury publicznej.  Zmniejsza to zależność od jednego providera, pozwala wykorzystać mocne strony każdego z nich oraz umożliwia optymalizację wykorzystania chmury i kosztów. Strategia multi-cloud zapewnia większą elastyczność, jednak im więcej dostawców usług w chmurze, tym bardziej złożony staje się proces zarządzania. Strategie i rozwiązania w zakresie Cloud Management Platform dla wielu chmur mają na celu uproszczenie i usprawnienie pracy poprzez zapewnienie scentralizowanej platformy managementowej, która integruje się z innymi narzędziami.

Jak zatem poprawnie zarządzać chmurami? Jakich rozwiązań używać, by maksymalnie wykorzystać ich potencjał? Na te i kilka innych pytań postaramy się znaleźć odpowiedzi analizując rozwiązania i produkty oferowane przez VMware.

Czy istnieje ujednolicona platforma zarządzania dla wielu chmur obliczeniowych?

Nie jest tajemnicą, że złożone i zróżnicowane potrzeby infrastruktury oraz aplikacji coraz częściej wymuszają konieczność stosowania rozwiązań opartych na wielu chmurach. VMware już od dłuższego czasu silnie wspiera strategie aplikacyjne klientów, dostarczając usługi oparte na własnym oprogramowaniu u każdego głównego dostawcy chmur publicznych oraz u setek zweryfikowanych partnerów. Firma sukcesywnie rozszerza ofertę usług w zakresie infrastruktury, operacji i bezpieczeństwa w chmurze, aby umożliwić szybszą migrację i modernizację aplikacji, a także większą sprawność i niezawodność biznesową. Co więcej, dostawca oferuje także pakiety ułatwiające zarządzanie chmurą. VMware vRealize Suite oraz VMware vCloud Suite to rozwiązania pozwalające na utrzymanie spójnych operacji i zarządzanie środowiskiem chmury. Pakiety te umożliwiają dostęp do wielu funkcji automatyzacji i operacji, które są niezbędne do dostarczania tradycyjnej i nowoczesnej infrastruktury oraz wszelkich aplikacji.

VMware vRealize Suite

VMware vRealize Suite to rozwiązanie do zarządzania wieloma chmurami, z nowoczesną platformą do samoobsługowej automatyzacji infrastruktury, spójnych operacji i zarządzania w oparciu o zasady DevOps i ML. Jest to platforma umożliwiająca zarządzanie chmurą dla infrastruktury VMware Cloud w środowiskach wielochmurowych, w tym VMware Cloud Foundation, czy VMware Cloud on AWS oraz wiodących chmur publicznych, w tym AWS, Azure i Google Cloud Platform. Pakiet vRealize Suite obejmuje następujące produkty:

 • vRealize Automation – platforma automatyzacji infrastruktury dla zarówno tradycyjnych, jak i natywnych obciążeń w chmurze, oparta na zasadach DevOps i Salt Project oraz społeczności open source.
 • vRealize Operations – zapewnia ciągłą optymalizację wydajności, efektywne zarządzanie kosztami i pojemnością, proaktywne planowanie, inteligentne usuwanie usterek oraz zintegrowaną zgodność zasilaną przez AI i analitykę predykcyjną.
 • vRealize Log Insight – umożliwia scentralizowane zarządzanie dziennikami, głęboką widoczność operacyjną oraz inteligentną analitykę.
 • vRealize Suite Lifecycle Manager – dostarcza kompleksowe rozwiązanie do zarządzania cyklem życia aplikacji i treścią.

vRealize Suite zapewnia spójne zarządzanie zwirtualizowanymi i skonteneryzowanymi obciążeniami, rozmieszczonymi w wielu infrastrukturach chmury. Dzięki wykorzystaniu technologii ML, vRealize Suite umożliwia optymalizację, planowanie oraz skalowanie wdrożeń wielochmurowych i hiperkonwergentnych infrastruktur (HCI), a także monitorowania środowisk wielochmurowych i nowoczesnych infrastruktur Kubernetes.

vRealize Suite umożliwia organizacjom wdrożenie m.in. następujących rozwiązań:

 • DevOps dla infrastruktury – umożliwia dostarczanie i wykorzystywanie infrastruktury w oparciu o DevOps, wykorzystując IaC, VMware Cloud Templates, infrastrukturę i GitOps.
 • Samoobsługowa automatyzacja infrastruktury – umożliwia dostarczenia łatwej w użyciu, ujednoliconej, samoobsługowej warstwy infrastruktury chmury za pośrednictwem katalogu usług lub modelu as-code, zarówno w infrastrukturze Kubernetes opartej na maszynach wirtualnych, jak i kontenerach.
 • Self-driving operations – pomoc w ciągłej optymalizacji pojemności i wydajności w oparciu o intencje operacyjne i biznesowe. vRealize Suite pomaga również organizacjom zrozumieć koszty infrastruktury oraz zużycie zasobów przez użytkowników końcowych w celu optymalizacji wydatków na infrastrukturę IT.

VMware vCloud Suite

VMware vCloud Suite to rozwiązanie klasy korporacyjnej do zarządzania infrastrukturą chmury obliczeniowej, które łączy w sobie platformę wirtualizacji VMware vSphere oraz rozwiązanie do zarządzania wieloma chmurami – VMware vRealize Suite, zapewniając nowoczesne funkcje automatyzacji i obsługi infrastruktury. W skład pakietu VMware vCloud Suite wchodzą wszystkie elementy pakietu vRealize Suite oraz platforma vSphere.

vCloud Suite umożliwia wygodne zarządzanie chmurą dla środowisk Softwaredefined Data Center (SDDC) opartych na VMware Cloud.

https://evoila.com/pl/10-sdx/

vCloud Suite to m.in. możliwość:

 • Zarządzanie ukierunkowane na aplikacje i wewnętrzne bezpieczeństwo. Przyspieszenie innowacji w zakresie AI/ML, baz danych i analityki oraz aplikacji o krytycznym znaczeniu czasowym.
 • Obniżenie kosztów IT przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej wydajności i skali dzięki takim możliwościom, jak ciągłe i zautomatyzowane rozmieszczanie obciążeń oraz obsługa zaawansowanych operacji.
 • Umożliwienie programistom korzystania z zasobów poprzez katalog, CLI lub otwarte interfejsy API, a także wykorzystanie wybranych narzędzi do tworzenia aplikacji.

Korzyści z przemyślanego zarządzania wieloma chmurami

Platforma do zarządzania wieloma chmurami dostarcza wielu korzyści. Oferując uproszczone, scentralizowane zarządzanie, rozwiązanie do zarządzania wieloma chmurami, umożliwia zespołom IT bardziej efektywne zarządzanie aplikacjami i obciążeniami w wielu chmurach. Bez możliwości zarządzania wieloma chmurami trudno jest monitorować obciążenia i wiedzieć, co i gdzie jest uruchamiane w złożonym środowisku, które obejmuje wielu dostawców usług w chmurze. Dobre rozwiązanie do zarządzania wieloma chmurami oferuje widoczność w całym środowisku wielochmurowym.

Utrzymanie spójnych polityk bezpieczeństwa u różnych dostawców usług w chmurze stanowi kolejne wyzwanie, a złożoność środowiska wielochmurowego może przyczynić się do powstania luk w zabezpieczeniach i zwiększenia powierzchni ataku. Platformy do zarządzania wieloma chmurami oferują takie funkcje, jak monitorowanie bezpieczeństwa i automatyzacja, a także możliwość egzekwowania polityk bezpieczeństwa na różnych platformach, co znacznie zmniejsza trudności w utrzymaniu bezpieczeństwa środowiska.

Podczas gdy wiele firm przyjmuje strategię wielu chmur, aby skorzystać ze zniżek i oszczędności oferowanych przez różnych dostawców usług w chmurze, łatwo jest stracić kontrolę nad kosztami przy zwiększonej złożoności środowiska wielochmurowego. Zarządzanie wieloma chmurami pomaga firmie śledzić koszty i wykorzystanie zasobów, a niektóre platformy wykorzystują nawet inteligentną analizę danych w celu optymalizacji zarządzania kosztami.

Na uwagę zasługuje także zwiększona dostępność, której firmy poszukują, realizując strategię wielu chmur. Jednak, aby w pełni wykorzystać zalety wielu chmur, zespoły IT muszą być w stanie powielać i płynnie migrować obciążenia, gdy jedno środowisko ulegnie awarii. Skuteczne zarządzanie wieloma chmurami pozwala to właśnie osiągnąć.

 class=

Wyzwania związane z zarządzaniem wieloma chmurami

Chociaż zarządzanie wieloma chmurami przynosi niezaprzeczalne korzyści, jego wdrożenie może stanowić wyzwanie. Oto niektóre z potencjalnych przeszkód we wdrażaniu rozwiązania do zarządzania:

 • Zwiększona złożoność – najbardziej podstawowe wyzwanie. Środowiska wielochmurowe są z natury bardziej złożone, a opanowanie tej złożoności w celu wdrożenia skutecznego rozwiązania do zarządzania może być trudne.
 • Integracja między różnymi środowiskami oprogramowania – aby skutecznie zarządzać wieloma chmurami, firmy muszą budować aplikacje, które mogą poruszać się między środowiskami bez problemów z integracją, co jest trudnym zadaniem, biorąc pod uwagę różnice między każdą platformą chmurową. Jak wspomniano wcześniej, kontenery są nową technologią zaprojektowaną w celu obejścia tego wyzwania, zapewniając łatwiejsze przenoszenie pomiędzy różnymi dostawcami chmur publicznych.

Świat multi-cloud oczami VMware

VMware Cloud Management umożliwia firmom spójne wdrażanie, obsługę i zarządzanie aplikacjami, infrastrukturą oraz usługami platformowymi w dowolnym środowisku chmury. Innowacje, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w zakresie zarządzania chmurą obejmują następujące elementy:

 • Innowacyjne rozwiązanie Cloud Management Hybrid Subscription Solution: VMware vRealize Cloud Universal łączy oprogramowanie zarządzające SaaS i on-premises w pojedynczą licencję subskrypcyjną, umożliwiając klientom zamienne korzystanie z obu metod bez konieczności odkupywania różnych licencji do obsługi każdej z opcji. Zawiera ono vRealize AI Cloud oraz inne funkcje cloud-first w zakresie operacji i automatyzacji. Obejmują one funkcje federacji zapewniające spójne zarządzanie wieloma chmurami we wszystkich wdrożeniach oraz integrację z VMware Skyline, która umożliwia proaktywne unikanie problemów, rozwiązywanie problemów i zautomatyzowane przepływy pracy w ramach ujednoliconego zarządzania i wsparcia.
 • AI-driven, Cloud-Delivered Application Performance Optimization: VMware vRealize AI Cloud, dawniej Project Magna, to inteligentna usługa chmurowa do optymalizacji wydajności aplikacji. Łączy ona obserwowalność w czasie zbliżonym do rzeczywistego i historycznego z uczeniem wzmacniającym, w celu ciągłego dostosowywania infrastruktury chmury VMware do zmieniających się potrzeb obciążeń aplikacji. VMware vRealize AI Cloud pomaga zapewnić zgodność z umowami dotyczącymi poziomu usług, jednocześnie umożliwiając klientom skalowanie i migrację obciążeń w różnych środowiskach. W momencie uruchomienia, vRealize AI Cloud obsługuje VMware vSAN, a w przyszłości zostanie rozszerzony o inne rozwiązania VMware oraz przypadki użycia związane z optymalizacją aplikacji.
 • Multi-Cloud Operations dla Oracle Cloud Infrastructure: CloudHealth VMware obsługuje teraz Oracle Cloud Infrastructure (OCI), umożliwiając przedsiębiorstwom przeglądanie wszystkich kosztów chmury publicznej z poziomu jednej platformy. Klienci mogą również grupować zasoby według jednostek biznesowych, działów, centrów kosztów i właścicieli, w celu raportowania kosztów i wyświetlania informacji zwrotnych przy użyciu znaczników OCI i funkcji Perspectives w CloudHealth.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w wielu chmurach i zgodność z przepisami: CloudHealth Secure State dodaje monitorowanie w czasie rzeczywistym dla Google Cloud, a także 20 nowych usług AWS i Azure, w tym zarządzane konfiguracje Kubernetes i serverless. Organizacje mogą skuteczniej skalować bezpieczeństwo i usprawnić współpracę między zespołami dzięki uproszczonemu zarządzaniu kontami w chmurze, niestandardowym ramom zgodności i obsłudze automatycznej naprawy w chmurze Azure.

Podsumowanie

Stworzone przez VMware rozwiązania pozwalają na standaryzację i automatyzację udostępniania zasobów w środowisku chmury. Jest to możliwe dzięki ujednoliconemu zarządzaniu i inteligentnym operacjom. Omawiane w artykule pakiety ułatwiają zarządzanie pojemnością, projektowanie i automatyczne świadczenie niestandardowych usług IT oraz co najważniejsze – umożliwiają przydzielanie infrastruktury wielu dostawców w wielu chmurach i zarządzanie nią. Ponadto, użytkownik posiada dokładny wgląd w topologię infrastruktury pamięci masowej, statystyki oraz wydarzenia w urządzeniach HBA, szkielecie i macierzach. Istnieje także możliwość monitorowania zasobów systemu operacyjnego, takich haj procesor, dysk, pamięć, sieć. Firma wspiera także główne chmury publiczne takie jak Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Platform, IBM, czy Oracle.

 class=

Artykuł powstał przy współpracy z dostawcą usługi VMware vRealize & vCloud Suite <klik>

 class=