Akcja – instalacja AVI i Controllera NSX. Część 2.

Michał Iwańczuk
9. sierpnia 2021
Reading time: 3 min
Akcja – instalacja AVI i Controllera NSX. Część 2.

W poprzednim wpisie przybliżyłem co nieco na temat rozwiązania AVI Load Balancer. Teraz przyszła kolej na przygotowanie środowiska do instalacji tego rozwiązania oraz samą instalację Controllera NSX.

Jako że instalacja odbywa się w labie, nie będę tworzyć dedykowanych użytkowników w celu ograniczenia dostępu do vCenter i NSX Managera.

Należy jednak pamiętać, że przy wdrożeniu produkcyjnym, zalecane jest utworzenie dedykowanych użytkowników, którzy posłużą do integracji poszczególnych elementów w spójną całość.

Najważniejszym elementem przygotowawczym jest utworzenie pliku Content Libraries, w którym zostanie umieszczony template, z którego z kolei, zostaną instalowane „Service Enegines”.

Aby utworzyć bibliotekę przechodzimy do vCenter.

vCenter

Następnie do Content Libraries, gdzie klikamy „create”:

vCenter Content Libraries

W ten sposób zostanie otwarty kreator – to w nim nadajemy nazwę dla biblioteki.

vCenter Content Libraries

W kolejnym kroku zostawiamy domyślne ustawienia:

vCenter Content Libraries

Przechodzimy dalej, gdzie wybieramy, na którym data storage ma zostać utworzona biblioteka, w naszym przypadku wybieramy nasz vSAN.

Content Library vCenter

W kolejnym oknie dostajemy podsumowanie:

Content Library vCenter vSAN

Klikamy „finish” i w ten oto sposób mamy przygotowaną przestrzeń, gdzie będzie przetrzymywany obraz SE.

Kolejnym ważnym krokiem jest przygotowanie sieci. Poniżej jej architektura:

architektura vSAN

Idąc od samej góry, Controller zostanie umieszczony w vlanie MGMT 101. W moim przypadku, w tym vlanie znajdują się elementy, takie jak vCenter czy NSX Manager.

Reszta elementów będzie już w sieci nakładkowej w ramach NSX’a, a będzie to:

  • Segment MGMT, to nim właśnie SE będzie komunikować się z Controllerem; w ramach tego segmentu zostanie uruchomiony DHCP na NSXie;
  • Segment Data – to w tym segmencie będą publikowane VIP’y oraz tędy będzie przebiegać dostęp do elementów, do których będzie balansowany ruch.

Do testów zostanie wykorzystana aplikacja 3Tier.

Przygotowanie serwera DHCP

Logujemy się do NSX Managera i przechodzimy do Networking, a następnie DHCP.

NSX-T DHCP

Klikamy ADD DHCP PROFILE, gdzie konfigurujemy profil:

DHCP PROFILE

Następnie przechodzimy do konfiguracji routera T1, na którym zostanie wskazany serwer DHCP.

DHCP

Klikamy Set DHCP Configuration w nowym oknie i wybieramy skonfigurowany profil DHCP:

DHCP konfiguracja

Następnie przechodzimy do Segmentu dla MGMGT, to tam konfigurujemy dane dla serwera DHCP:

dane dla serwera DHCP

Przechodzimy do Set DHCP Config, gdzie ustawiamy:

DHCP TypeGateway DGHCP Server
DHCP ConfigEnaled
DHCP Ranges10.201.10.10-10.201.10.50
Lease Time (seconds)86400
DNS Servers10.100.1.201
skonfigurowany serwer DHCP

Klikamy „apply” i mamy skonfigurowany serwer DHCP!

Instalacja Controllera

  1. Logujemy się do vCenter.
  2. Rozpoczynamy proces powołania z OVA.
logowanie do vCenter

3. Nadajemy nazwę wirtualnej maszynie.

vCenter

4. W kolejnym kroku wybieramy na którym zasobie ma być uruchomiona wirtualna maszyna.

vCenter

5. W kolejny kroku odstajemy informację w wirtualnej maszynie.

vCenter

6. W kolejnym etapie wybieramy format dysku oraz datastore na którym będzie zapisana wirtualna maszyna.

vCenter

7. Następnie wybieramy sieć, do której będzie podłączona wirtualna maszyna.

vCenter

8. Kolejnym krokiem jest nadanie IP.

vCenter

9. I ostatni element podsumowanie.

vCenter

10. Klikamy „finish” i rozpoczna się proces wgrywania wirtualnej maszyny.

Tym sposobem mamy przygotowane środowisko do pierwszego uruchomienia oraz dalszej konfiguracji.

W kolejnej części zrobimy konfigurację tak, aby uruchomić Service Node.