NSX-t czas poznać rywala #6

Michał Iwańczuk
21. sierpnia 2018
Reading time: 3 min
NSX-t czas poznać rywala #6

W poprzednich wpisach pokazałem jak skonfigurować prawie całego NSX-t, dziś przyszedł czas na najciekawsze z perspektywy osób zajmujących się siecią – będziemy konfigurować NSX-t Routing.

Dla przy pomnienia nasz schemat jak wygląda połączenie kart sieciowych:

 width=

Natomiast poniżej schemat sieci, jak to będzie połączone ze światem. Jak widzimy, każda sieć będzie miała swoją bramę na routerze Tier1.

 width=

Architektura

Parę słów o funkcjonalności routera w NSX-t, pierwsza różnica jest taka, że mamy możliwość utworzenia dwóch rodzajów routerów Tier0 i Tier1. Routery połączone są ze sobą siecią wewnętrzną automatycznie podczas tworzenia.

Tier0 – router ten poświęcony jest bardziej do łączenia go ze światem zewnętrznym, ale jest możliwe utworzenie sieci w Overlay.

Tier1 – router poświęcony sieciom w overlay wyłącznie. Połączenie jest możliwe tylko do routera Tier0.

Każdy z routerów jest podzielony wewnętrznie funkcjonalnie na:
-Service router (SR) – funkcje są realizowane na EDGE.
-Distributed router  (DR) – Funkcje są realizowane w kelnerze każdego hosta, biorącego udział w sieci nakładowej.

Wszystkie połączenie wewnętrzne pomiędzy SR i DR są realizowane przez sieć overlay.

Architektura widziana górnolotnie pracująca w moim labie:

 width=

Konfiguracja

Adresowanie Interesów

 1. Logujemy się do NSX-t Managera i przechodzimy do sekcji Routing:
   width=
 2. Dodajemy nowy router Tier0:
   width=
 3. W nowym oknie konfigurujemy:
  • Nazwę naszego routera,
  • Na którym EDGE klaster ma zostać uruchomiony,
  • tryb HA.
    width=
 4. Od razu konfigurujemy router Tier1, gdzie konfigurujemy:
  • Nazwę routera Tier1,
  • Do którego Tier0 ma być stworzone połączenie,
  • Failover mode,
  • Na których Edge’u ma zostać uruchomiony.
    width=
 5. Mamy skonfigurowane routery Tier0 i Tier1, przechodzimy do konfiguracji interesów w Tier0, będzie to interfejs uplinkowy na świat, przechodzimy do Routers i wybieramy nasz Tier0 w Configuration Router Ports:
   width=
 6. W nowym oknie klikamy add:
   width=
 7. Następnie konfigurujemy nasz interfejs uplinkowy na świat gdzie konfigurujemy:
  • Nazwę naszego portu,
  • Typ,
  • Wybieramy Transport Node,
  • Logical Switch,
  • Konfigurujemy nazwę dla logicznego portu na switchu,
  • Adresujemy port.
    width=
 8. W podobny sposób konfigurujemy nasz interfejs na routerze Tier1, przechodzimy do konfiguracji Tier1 i oddajemy interfejsy, te które są na samej górze na schemacie:
   width=

Redystrybucja sieci z Tier1 do Tier0

Aby była komunikacja z Tier0 do Tier1, musimy z poziomu routera Tier1 włączyć redystrybucję sieci, które są na nim, poniżej szybka konfiguracja:

 1. Na chwilę obecną mamy skonfigurowane interfejsy w Tier1, skonfigurujemy redystrybucję ich do Tier0, przechodzimy do Routing –> Route Advertisment:
   width=
 2. W nowym oknie klikamy EDIT:
   width=
 3. W kolejnym oknie włączamy redystrybucję oraz wybieramy, które sieci mają być rozdystrybuowane, na koniec klikamy save:
   width=
 4. Po chwili zobaczymy że rozgłaszamy 3 sieci:
   width=

Konfiguracja BGP

 1. Przechodzimy do naszego Routera Tier0, następnie do Routing –> BGP:
   width=
 2. W nowym oknie klikamy EDIT:
   width=
 3. Następnie włączamy BGP oraz nadajemy Local AS:
   width=
 4. W tym kroku skonfigurujemy sąsiedztwo BGP, klikamy ADD: